ARBLINE – databas

ARBLINE

ARBLINE (Arbetslivsbibliotekets databas t.o.m. 2007) är en databas med inrikting på arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad. Databasen innehåller fulltextmaterial och referenser till böcker, artiklar, examensarbeten, etc.

Ansvaret för Arbline  har sedan 2011 tagits över av Lunds Universitet och är en deldatabas i Libris. Databasen produceras i samarbete mellan Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet, Föreningen för arbetslivsforskning i Sverige (FALF) och Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet.

Sök i Arbline: