Om Arbetsmiljöhögskolan

Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet

 

Under Arbetsmiljöhögskolans (AMH) tak samlar Lunds universitet delar av sin kompetens inom området för arbetsmiljö- och arbetslivsfrågor samt ledarskapsfrågor. Andra verksamheter vid universitetet som fokuserar arbetsmiljö är Ergonomi och Aerosolteknologi (EAT), Metalund och Arbets- och miljömedicin. Dessa verksamheter utgör viktiga samarbetspartners för Arbetsmiljöhögskolan.

Arbetsmiljöhögskolan fokuserar på tre områden forskning, utbildning och nätverksbyggande både inom och utanför Lunds Universitet

AMH är en del av det nya Centret Work Technology and social change. Syftet med AMH är att utgöra en organisation för samverkan mellan fakulteter och institutioner inom Lunds universitet som är engagerade i mångvetenskaplig forskning och utbildning som handlar om arbetsmiljö, arbetsliv och ledarskap. AMHs syfte anges också att vara ett kontaktorgan i förhållande till externa intressenter.

Med stöd av dagens kunskapsbas och aktuell forskning kan vi skräddarsy uppdragsutbildningar som passar våra uppdragsgivares önskemål. Vår pedagogik grundas på tvärvetenskapliga infallsvinklar och problembaserat lärande där kursdeltagarna får arbeta utifrån in egen yrkesvardag.